Prosimy zwrócić uwagę na gabaryty i parametry

ALS-40 t/h (zielony) i analog 40 t/h (szary)

Wydajność i wymiary gabarytowe separatorów do ziarna ALS

Od czego zależy wydajność aerodynamicznego separatora do ziarna ALS?
Najważniejszym parametrem, który zapewnia wydajność jest szerokość komory separacji. Im szersza jest komora separacji, tym szerszy jest zbiornik separatora, a im szerszy jest zbiornik – tym szerszą jest warstwa ziarna. Szersza warstwa ziarna zapewnia większy zasyp do komory i odpowiednio wydajność. Oczywiście, można zwiększać zasyp przez zwiększenie grubości warstwy ziarna ze zbiornika, ale w takim przypadku można zapomnieć o jakości separacji. Potężniejszy wentylator też nie uratuje, ponieważ zderzenie nasion w grubej warstwie zdarza się zbyt często, a separacja staje się procesem chaotycznym. Na zdjęciu powyżej możecie Państwo zobaczyć wymiary naszego separatora. Z pewnością gwarantujemy, że w trybie dokładnego czyszczenia jest on w stanie obrobić pszenicy 40 ton/h i 20 ton/h w trybie kalibracji

Wydajność albo jej brak

Na zdjęciu powyżej widzimy separator do ziarna z deklarowaną wydajnością 40 ton na godzinę w trybie dokładnego czyszczenia dla pszenicy. Z prawdopodobieństwem prawie 100% separator aerodynamiczny do ziarna z takimi parametrami nie jest w stanie oczyścić taką ilość ziarna, w przeciwieństwie do czyszczalni do ziarna ALS-40, ponieważ ma znacznie mniejsze gabaryty, i odpowiednio węższą komorę separacji.

Aerodynamika

Tak, aerodynamika odgrywa ważną rolę w separatorach aerodynamicznych!

Sam tylko wirnik skrzydełkowy nie nadaje się do stosowania w urządzeniach czyszczących. Daje on niejednorodny w przekroju poprzecznym i bardzo burzliwy strumień, powietrze przemieszcza się postępowo i obrotowo. Na obrazkach poniżej jest to wyraźnie widoczne.

Na szczęście dla nas, inżynierowie już od dawna wynaleźli takie urządzenie, jak aparat wyprostowujący (stojan). Jest on instalowany bezpośrednio za wirnikiem oraz eliminuje wszystkie wyżej wymienione wady samego wirnika skrzydełkowego. Ale u stojana też jest jeden minus. Jego kształt jest trudny do oszacowania. Jest to proces naukochłonny i pracochłonny, dla którego są potrzebne drogie oprogramowanie, potężne stacje obliczeń i tygodnie modelowania. Inżynierowie naszej firmy zrobili to. Tu widać przekrój wirnika i aparatu wyprostowującego w separatorach ALS (obrazki niżej).

Istotna różnica od konkurencji

Погрешность при сепарации зерна

Błąd w oddzieleniu (separacji) ziarna

Na tym obrazku można zobaczyć, jak wygląda „aparat wyprostowujący” w niektórych separatorach aerodynamicznych. To urządzenie z 6 metalowych płytek osłonnych nie jest w stanie znacząco wpływać na strumień powietrza. Właśnie dlatego do komory separacji trafia burzliwy i chaotyczny strumień powietrza, który prowadzi oddzielenie ziarna z dużym błędem i nieprecyzyjnością.

A teraz prosimy jeszcze raz popatrzeć na nasz „aparat wyprostowujący” powyżej.

Электробезопасность

Bezpieczeństwo elektryczne

U niektórych producentów separatorów aerodynamicznych niema rozdzielnic elektrycznych. Przewód, który wyskoczył z zacisku lub przewód, uzwojenie którego jest uszkodzone, bardzo łatwo trafia do korpusu. Co może się stać dalej jest jasne dla każdego.

W takim przypadku przetwornica częstotliwości wogóle nie jest zabezpieczona przed kurzem i wilgocią, co znacznie obniża jej termin eksploatacji. Nieukryte przewody mogą być łatwo uszkodzone przez gryzonie i owady.