Specyfikacje

MODELE ALS ALS-3 ALS-5 ALS-5n ALS-10 ALS-20 ALS-40 ALS-60
Wydajność, t/g 5/3 8/5 10/7 15/10 30/20 60/40 75/50
Kalibracja, t/g Ju. 1.5 Ju. 2.5 Ju. 3,5 Ju. 5 Ju. 10 Ju. 20 Ju. 25
Zużycie energii, kW/g 0.55 0.55 0.75 0.75 1.50 2.20 2.25
Długość, mm 1650 2120 1870 2385 2385 2385 2300
Szerokość, mm 820 757 852 800 1330 1510 1860
Wysokość, mm 1755 1812 1884 2400 2400 2400 2350
Waga, kg 125 180 160 510 720 850 1150

Akcesoria ALS — skalperator (wibrosito)

OSK-5 OSK-10 OSK-20 OSK-40 OSK-70
Wydajność, t/g 7 10 20 40 70
Rozmiar sita, mm 710×470 1300×470 1300×1000 1300×1150 1850×1650
Zużycie energii, kW/g 0.37 0.37 0.37 0.37 0.56
Długość, mm 800 1680 1680 1680 2110
Szerokość, mm 600 670 1200 1350 1860
Wysokość, mm 805 940 940 940 1035
Waga, kg 80 170 220 240 405

Akcesoria ALS — cyklon WOK

WOK-5 WOK-10 WOK-20 WOK-40
Wydajność, t/g 7 10 20 40
Objętość powietrza, m^3/g 3000 3000 5000 5000
Zużycie energii, kW/g 1.5 1.5 3.0 3.0
Długość, mm 1260 5240 5240 5240
Szerokość, mm 1240 1150 1700 1900
Wysokość, mm 2710 2830 2830 2830
Waga, kg 210 450 650 750

Separatory aerodynamiczne do zboża (wialnie do ziarna) ALS

Czyste ziarno – kluczem do wysokiej wydajności

Czystość ziarna jest najważniejszym wyznacznikiem jego jakości. Świeżo zebrane ziarno składa się nie tylko z ziarna określonej kultury, lecz i wszelkiego rodzaju domieszek. Dlatego czyszczenie ziarna od domieszek, w szczególności od nasion chwastów, mechanicznych i zielonych cząstek roślin, znacznie zmniejsza intensywność procesów fizjologicznych w masie zbożowej. Podobne procesy, zwłaszcza kalibracja ziarna, stabilizują i poprawiają warunki przechowania, w ten sposób uzyskuje się zmniejszenie aktywności masy zbożowej na poziomie fizjologicznym. Z czyszczeniem ziarna nie warto zwlekać, ponieważ wysoki poziom aktywności masy zbożowej negatywnie wpływa na kiełkowanie nasion. Tak, czyszczenie ziarna pszenicy od różnych domieszek zapewni uzyskanie dobrych zbiorów w każdym gospodarstwie. Jednak wysokie wskaźniki skuteczności czyszczenia ziarna opierają się nie tylko na bazie terminowości, ale zależą też od maszyny czyszczenia ziarna, regulacji i nastawienia jej części roboczych.

Kalibracja zboża

Wialnia do zboża od firmy “Alistan-Agro”, wchodzi do składu wielofunkcyjnego sprzętu, który jest w stanie zapewnić skuteczne po zbieraniu plonów czyszczenie ziarna, a także w niej zaimplementowana funkcja kalibracji i podział na klasy. Właśnie sortowanie ziarna ma ogromne znaczenie dla tego, aby ziarno odpowiadało wybranemu wskaźnikowi jakości, zawartości wilgoci, gęstości. Na przykład, od prawidłowo wykonanego sortowania ziarna będzie zależeć uzyskanie bardziej jednorodnej mąki, która gwarantuje uzyskanie wysokiej jakości pysznego pieczywa lub innych produktów przerobu ziarna.