Nazwa schemat

W separatorach Alistan-Agro zrealizowana możliwość instalacji na urządzenia czyszczenia ziarna, w szczególności, na ZAV-40. Różnica ZAV-40 od ZAV-20 opiera się na obecności 2-ch technologicznych linii równoległych, które są wyposażone w wysokowydajne maszyny, które wykonują podstawowe czyszczenie. Kompleks ZAV-20 zawiera 6 technologicznych schematów pracy, a w nim jednocześnie mogą pracować 2 linie.

Z rysunku można upewnić się, że proces czyszczenia na ZAV nie jest trudny. Do prawidłowego działania separatora wymaga się instalacji maszyny na podłogę wyraźnie na poziomie, a także następne wykonanie załadowania ziarna przenośnikiem kubełkowym bezpośrednio do zbiorczego pojemnika. Przemieszczenie ziarna do bunkru odbiorczego, znajdującego się poniżej poziomu podłogi, odbywa się za pomocą odgałęzień. Po całkowitym dokonaniu powyższych zaleceń należy zapewnić odprowadzanie powietrza z separatora. Powyższy schemat separatora przedstawia sposób instalacji komory osadowej. Zamiast komory osadowej można podłączyć przewód powietrzny, lub cyklon, zadaniem których jest efektywne usunięcie zużytego powietrza. rura powietrza.