Pożniwna obróbka ziarna

Czyszczenie ziarna po zbieraniu plonów stanowi ważny etap w produkcji ziarna, bo to właśnie od tej czynności zależeć będzie jakość i cena ziarna. Czyszczenie ziarna zapobiega utracie i zmniejsza koszty. Z wykonaniem tego etapu nie warto zwlekać, ponieważ szybkie i w porę czyszczenie ziarna zapobiega jego późniejszemu zniszczeniu.

Wstępne czyszczenie ziarna – to kolejny krok w obróbce ziarna bezpośrednio po zbiorze, który polega na doprowadzeniu ziarna do żądanej wilgotności i czystości. Jeśli producent nie będzie przestrzegać wszystkich zasad pożniwnej obróbki ziarna, to on może nie mieć nadziei na doskonałe przechowanie nawet w najbardziej sprzyjających warunkach. Kupić maszyny do pożniwnej obróbki ziarna to znaczy ubezpieczyć się przez zepsuciem ziarna. Taka technika powinna się charakteryzować o wiele większą wydajnością, niż to może zapewnić park kombajnów. Tak na ukraińskich przedsiębiorstwach rolnych są używane przesiewacze, które nie są w stanie przeprowadzić gruntowne czyszczenie ziarna na raz, a sam proces czyszczenia w takich maszynach odbywa się z ogromnymi stratami. Rzecz w tym, że ponowne przeprowadzenie czyszczenia masy w podobnej maszynie do pożniwnej obróbki ziarna nie przynosi pożądanego efektu, ponieważ wielokrotnie wzrasta urażenie ziarna (do 30%). Dlatego gospodarstwom rolnym należy zaktualizować swój park urządzeń do czyszczenia ziarna, ponieważ nowoczesne modele takiej techniki są w stanie wykonywać kilka etapów przetwarzania.

Pierwsze czyszczenie ziarna wykonane na nowoczesnym sprzęcie, na pewno poprawi jakość czyszczenia, w całości oddzielając wielkie domieszki, a także cząstki średnich i drobnych śmieci, w szczególności kurz i łuski. Dzięki takim uniwersalnym urządzeniom można zredukować zaśmiecenie ziarna do 4%, a nawet 2%. Czyszczenie pszenicy przeprowadzone w takim sprzęcie, pozwoli bezpośrednio w warunkach polowych oddzielić ziarno siewnego przeznaczenia, z następnym oddzielnym przechowywaniem. Także zmniejszy się prawdopodobieństwo trafienia nasion jakościowych na frakcje przeznaczone do odpadów. Czyszczenie kukurydzy od różnych domieszek nie jest tak skomplikowane, jak w przypadku pszenicy, ponieważ oddzielenie drobnych cząstek z ogólnej masy wystarczająco dużych nasion odbywa się dość łatwo. Jednak największe trudności występują w kwestii oddzielenia defektywnych (uszkodzonych) ziaren kukurydzy. Czyszczenie słonecznika powinno być wykonywane od razu bezpośrednio po zbiorze, bo tę kulturę ziarnową zbierają w jesieni, która jest bogata w opady deszczu.