Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Alistan-Agro Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Juliana Smulikowskiego 1/3 lok. 1, 00-389 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000570393, NIP: 5252626351, REGON: 362231029, kapitał zakładowy 5.000 zł (działającą jako administrator danych), w celu odpowiedzi na moje zapytanie, a także przesłania oferty handlowej (jeżeli dotyczy jej moje zapytanie). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi oraz przygotowania oferty przez administratora danych. Oświadczam, iż zapoznałem się z informacjami na temat ochrony danych zamieszczonymi w Polityce prywatności, w tym z informacjami na temat przysługujących mi praw.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Alistan-Agro Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Juliana Smulikowskiego 1/3 lok. 1, 00-389 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000570393, NIP: 5252626351, REGON: 362231029, kapitał zakładowy 5.000 zł (działającą jako administrator danych) to jest imienia i nazwiska oraz adresu e-mail w celu otrzymywania drogą elektroniczną informacji marketingowych dotyczących produktów i usług tego podmiotu. Podanie danych jest dobrowolne. Oświadczam, iż zapoznałem się z informacjami na temat ochrony danych zamieszczonymi w Polityce prywatności, w tym z informacjami na temat przysługujących mi praw.