Główna różnica między separatorami aerodynamicznymi i sitowymi polega na tym, że pierwsze dzielą masę ziarna według wagi, a drugie co do wielkości. W tym jest przewaga separatorów Alistan-Agro, ponieważ podział według wagi daje możliwość odebrać ciężkie, gęste, maksymalnie wypełnione w składniki odżywcze ziarna. Takie ziarna mają wysoką zdolność kiełkowania, energię przerastania i w konsekwncji wysoką wydajność.

Na rysunku а) widać, jak ziarno z częściowym uszkodzeniem jest oddzielane od zdrowych nasion. Dzieje się tak dlatego, że pojawienie się uszkodzeń, spowodowanych przez owady, zarażki lub działanie mechaniczne,  prowadzi do zmniejsuenia jego wagi.

Przy separacji na sitach ziarna z częściowym uszkodzeniem przechodzą w jedną frakcję ze zdrowymi, ponieważ ich rozmiar się nie zmienia. To widać wyraźnie na rysunku б). Czyli, zabierając materiał siewny za pomocą sprzętu sitowego, należy rozumieć, że liczba niezdolnych nasion w ogólnej masie może sięgać 30%.  I usunąć takie nasiona można tylko za pomocą kalibracji według wagi, zmniejszając ich ilość do 2-5%.

Dla przykładu przytoczymy przypadek z życia. W jednym z gospodarstw farmerskich przeprowadziliśmy pokaz pracy separatora ALS-5. jako materiał do demonstracji użyto siewnego jęczmieniu i pszenicy, które gospodarstwo odebrało na własnym sprzęcie (podwójne czyszczenie na BSC i kalibracja na SM). Po kalibracji na naszym separatorze 22-25% znalazły się w 4 i 5 (śmieci) frakcjach. Wszystkie one były szczupłe lub uszkodzone, w sumie nieprzydatne do siewu (w galerii naszej strony internetowej jest zdjęcie wyników kalibracji jęczmieniu, wstępnie skalibrowanego na maszynach sitowych). Oprócz tego w frakcjach dla śmieci okazała się duża ilość robaczków zbożowych, słoników (ich też można zobaczyć na zdjęciu). W ten sposób gospodarstwo notoryczne zmniejszało wydajność swoich pól na ćwierć, zasiewjąc wadliwy materiał siewny.

Tak, że obecność u Ciebie maszyny sitowej nie oznacza, że nie potrzebujesz separatora Alistan-Agro. Najlepszym rozwiązaniem jest mieć w arsenale tak sitowy, jak i separator aerodynamiczny, i używać ich w tandemie.  Tym gwarantujesz sobie maksymalną wydajność, i odpowiednio – maksymalny zysk!.

P. S. Po demonstracji, wyżej wymienione gospodarstwo farmerskie nabyło separator Alistan-Agro ALS-40.